Логотип Добробут Спробуйте новий дизайн сайту
24/7 Ми працюємо цілодобово

Діагностика лабораторна загальноклінічна у Львові

Ціни на послуги

Послуга

Вартість
 • Аналіз сечі на білок
90 грн
 • Фосфор у сечі
90 грн
 • Барій (волосся)
530 грн
 • Ванадій (волосся)
530 грн
 • Залізо (волосся)
530 грн
 • Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)
1040 грн
 • Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)
865 грн
 • Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)
475 грн
 • Мікроальбумінурія + креатинін у сечі
210 грн
 • Молібден (нігті, волосся)
530 грн
 • Норадреналін (у добовій сечі)
550 грн
 • Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)
920 грн
 • Талій (волосся)
530 грн
 • Фосфор (волосся)
530 грн
 • Хром (цільна кров, волосся)
1040 грн
 • Цинк (сыворотка крови, суточная моча, волосы)
430 грн
 • Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)
1040 грн
 • Фекальний кальпротектін (кількісне визначення)
665 грн
 • Аналіз зішкрібу на ентеробіоз
145 грн
 • Аналіз калу на яйця гельмінтів
155 грн
 • Аналіз крові розгорнутий
265 грн
 • Аналіз сечі загальний
170 грн
 • Аналіз сечі загальний (тест - смужка)
45 грн
 • Аналіз сечі на добову протеїнурію
95 грн
 • Експрес-тест сечі на кетони
45 грн
 • Аналіз сечі на мікроальбумінурію
170 грн
 • Аналіз сечі по Нечипоренко
110 грн
 • Визначення діастази в добовій сечі
50 грн
 • Визначення ретикулоцитів
155 грн
 • Глюкотест
110 грн
 • Група крові та резус-фактор
210 грн
 • Діастаза сечі
120 грн
 • Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус
405 грн
 • Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)
145 грн
 • Копрограма
170 грн
 • Субпопуляції лімфоцитів
545 грн
 • Тест на вагітність
60 грн
 • Тривалість кровотечі
50 грн
 • Трисклянкова проба сечі
95 грн
 • Транспорт солей
260 грн
 • Білірубін непрямий
90 грн
 • Діаміноксидаза
1530 грн
 • Гомоцистеїн
380 грн
 • Кліренс ендогенного креатиніну
190 грн
 • Лактат
175 грн
 • Поліморфізм генів Фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR)
435 грн
 • Триптаза
905 грн
 • Цистатин С зі ШКФ
520 грн
 • Експрес-тест на Тропінін I, міоглобін, КК-МВ
290 грн
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
110 грн
 • Альбумін
70 грн
 • Панкреатична амілаза
90 грн
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
110 грн
 • Білірубін загальний
110 грн
 • Білірубін прямий
110 грн
 • Білкові фракції
195 грн
 • Визначення креатиніну в добовій сечі
85 грн
 • Визначення сечовини в добовій сечі
65 грн
 • Визначення сечової кислоти в добовій сечі
85 грн
 • Гама - глутамілтранспептидаза (ГГТП)
85 грн
 • Гастропанель (гастротест)
3245 грн
 • Еластаза калу
1265 грн
 • Загальний білок
85 грн
 • Кальцій
160 грн
 • Креатинін крові
110 грн
 • Креатинкіназа (СК)
230 грн
 • Креатинкіназа (СК-МВ)
185 грн
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
85 грн
 • Лептин
470 грн
 • Ліпаза
110 грн
 • Лужна фосфатаза
85 грн
 • Магній
85 грн
 • Натрій
160 грн
 • Плацентарний лактоген
345 грн
 • Сечова кислота
85 грн
 • Сечовина
110 грн
 • Тимолова проба
85 грн
 • Фосфор неорганічний
70 грн
 • Хлориди
160 грн
 • Холінестераза
85 грн
 • Церулоплазмін (мідна оксидаза)
200 грн
 • Визначення тропонінів
415 грн
 • Кістково-лужна фосфатаза
850 грн
 • Д-димер
175 грн
 • Лактозна непереносимість, ПЛР
655 грн
 • Визначення еозинофільного катіонного білку
460 грн
 • Альфа-2-макроглобулін
230 грн
 • Біохімічний скринінг II триместру (АФП, заг. β-ХГЛ, Естріол некон’югований) з розрахунком ризику
810 грн
 • Розрахунок ризику розвитку дефекту нервової трубки (АФП)
430 грн
 • Калій
110 грн
 • Індекс HOMA
260 грн
 • Фібромакс-тест
3785 грн
 • Бікарбонати (HСО3-)
170 грн
 • Азот сечовини
90 грн
 • Біохімія Фібромакса
670 грн
 • Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність ір
9580 грн
 • Гаптоглобін
190 грн
 • Бореліоз, Хвороба Лайма, антитіла IgG - імуноблот
580 грн
 • Бореліоз, Хвороба Лайма, антитіла IgM - імуноблот
575 грн
 • Індекс Roma ( розрахунок ризику раку яєчників СА 125; НЕ-4)
590 грн
 • Онкомаркерів ЖКТ СА 242
1920 грн
 • Протеїн S 100
2210 грн
 • Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін
310 грн
 • Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал - кал)
3785 грн
 • Нейроенолаза (NSE)
650 грн
 • Альфа-фетопротеїн
225 грн
 • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
410 грн
 • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
235 грн
 • Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
225 грн
 • Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
370 грн
 • Онкомаркер яєчників (4)
450 грн
 • Онкомаркер яєчників (СА 125)
210 грн
 • Простат - специфічний антиген (PSA) вільний + загальний
295 грн
 • Простат - специфічний антиген (PSA) загальний
190 грн
 • Раково - ембріональний антиген
245 грн
 • Онкомаркер BRCA1, BRCA2 - виявлення мутацій генів
1330 грн
 • Онкомаркер легень ProGRP
1815 грн
 • Хромогранін А
1270 грн
 • Антистрептолізин - О (кількісний)
100 грн
 • Ревматоїдний фактор (кількісний)
110 грн
 • С-реактивний білок (кількісний)
190 грн
 • Інтерлейкін-6
1200 грн
 • Гепатит В, HBsAg - кількісне
310 грн
 • Фібротест/Актитест
2600 грн
 • Біохімія Фібротеста
590 грн
 • Гістологічне дослідження після Біопсії шийки матки (не ексцизійні)
510 грн
 • Гістологічне дослідження після Ексцизії та конізації шийки матки
690 грн
 • Гістологічне дослідження після Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії)
510 грн
 • Гістологічне дослідження після Вишкрібання цервікального каналу
510 грн
 • Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер)
640 грн
 • Дифтерія, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG
535 грн
 • Антитіла до Scl-70 (склеродермія)
350 грн
 • Антитіла до В2-глікопротеїну IgG
325 грн
 • Антитіла до В2-глікопротеїну IgM
345 грн
 • Антитіла до кардіоліпіну IgG
245 грн
 • Антитіла до кардіоліпіну IgM
355 грн
 • Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1355 грн
 • Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
430 грн
 • Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)
170 грн
 • Пряма проба Кумбса
580 грн
 • Антимітохондріальні антитіла (АМА)
510 грн
 • Антитіла до парієнтальних клітин шлунка
910 грн
 • Визначення Ig A до тканинної трансглутамінази
715 грн
 • Антитіла до островкового апарату підшлункової залози (ІСА)
1245 грн
 • Антитіла до глутамінкислої декарбоксилази (GADA)
470 грн
 • Аналіз крові на вовчакові (LE) клітини
120 грн
 • Антитіла до цитрулінованого виментину
545 грн
 • Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA II)
410 грн
 • Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL)
370 грн
 • Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA I)
445 грн
 • Антитіла до фосфоліпідів Ig M (APHL)
370 грн
 • Ig А до гліадину
535 грн
 • Ig G до гліадину
550 грн
 • Визначення Ig G до тканинної трансглутамінази
645 грн
 • Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)
405 грн
 • Виявлення носійства HLA-B27-антигена
730 грн
 • Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) – напівкількісний
1005 грн
 • Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) – напівкількісний
1005 грн
 • СРБ високочутливий (hs СРБ)
285 грн
 • Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ при вагітності).
225 грн
 • Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік)
230 грн
 • Катехоламіни (адреналін + норадреналін) у плазмі
1085 грн
 • Альдостерон - ренінове співвідношення (АРС)
1450 грн
 • Дегідроепіандростерон - сульфат
210 грн
 • Тироксин (Т4) вільний
265 грн
 • Соматотропний гормон (СТГ)
200 грн
 • Кортизол (в сироватці)
260 грн
 • Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
200 грн
 • Тиреоглобулін
200 грн
 • Трийодтиронін (Т3) вільний
170 грн
 • Тестостерон загальний
190 грн
 • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
200 грн
 • Кортизол (в добовій сечі)
285 грн
 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
240 грн
 • Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
200 грн
 • Паратгормон
210 грн
 • Ренін
910 грн
 • Тестостерон вільний
240 грн
 • Норадреналін
655 грн
 • Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ - онкомаркер)
225 грн
 • Естріол вільний
200 грн
 • Стероїд-зв'язуючи глобулін
250 грн
 • Альдостерон
655 грн
 • Фолікулостимулюючий гормон
200 грн
 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
330 грн
 • Андростендіон
695 грн
 • 17-гідроксипрогестерон
200 грн
 • Антитіла до рецепторів ТТГ (АТ-ТТГ)
395 грн
 • Естрадіол
190 грн
 • Загальні метанефрини (в сечі)
430 грн
 • Прогестерон
200 грн
 • Пролактин
200 грн
 • Кальцитонін
645 грн
 • Прокальцитонін
780 грн
 • Антимюллерів гормон
460 грн
 • PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка)
7200 грн
 • PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2))
7600 грн
 • PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій)
9600 грн
 • PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні)
7200 грн
 • PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2))
7600 грн
 • PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY)
7200 грн
 • Каріотипування (матеріал – кров)
2310 грн
 • Адреналін (у добовій сечі)
585 грн
 • Адреналін (у плазмі)
605 грн
 • Дигідротестостерон
340 грн
 • Комплекс катехоламінів у добовій сечі
1110 грн
 • Кортизол (у слині)
310 грн
 • Кортизол в розведенні (1:50)
345 грн
 • Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень)
230 грн
 • Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень)
230 грн
 • Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол)
405 грн
 • Інгібін B
570 грн
 • Пролактин в розведенні (1:100)
265 грн
 • Пролактин, молекулярні форми
485 грн
 • Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)
1505 грн
 • Індекс вільного тестостерону
330 грн
 • Алергокомпонент Цвілі Аlternaria alternate rAlt a1,IgE (m229)
505 грн
 • Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215)
675 грн
 • Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220)
675 грн
 • Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228)
675 грн
 • Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233)
675 грн
 • Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101)
560 грн
 • Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221)
675 грн
 • Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214)
675 грн
 • Алергопанель «Інгаляційна-1» 25 алергенів
1290 грн
 • Алергопанель «Отрута комах» 5 алергенів
415 грн
 • Алергопанель «Тварини» 6 алергенів
390 грн
 • Молекулярний пакет «Алергокомпоненти собаки»
1795 грн
 • Молекулярний пакет «Молоко»
2330 грн
 • Назоцитограма
255 грн
 • Специфічні IgE, мітлиця (g9)
260 грн
 • Специфічні IgE, трава пахуча (g1)
260 грн
 • Специфічні IgE, щириця звичайна (w14)
260 грн
 • Фактор комплементу С4
380 грн
 • Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини)
285 грн
 • Пакет досліджень «Цвіль внутрішня»
1030 грн
 • Амброзія, антитіла IgE
145 грн
 • Апельсин, антитіла IgE
145 грн
 • Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE
145 грн
 • Банан, антитіла IgE
145 грн
 • Бук (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Вишня, антитіла IgE
145 грн
 • Грибок дріжджоподібний Candida albicans, антитіла IgE
145 грн
 • Груша, антитіла IgE
145 грн
 • Дуб (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Диня, антитіла IgE
145 грн
 • Казеїн, антитіла IgE
145 грн
 • Картопля, антитіла IgE
145 грн
 • Ківі, антитіла IgE
145 грн
 • Кипарис (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae, антитіла IgE
145 грн
 • Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE
145 грн
 • Краб, антитіла IgE
145 грн
 • Креветка, антитіла IgE
145 грн
 • Кукурудза, антитіла IgE
145 грн
 • Кунжут, антитіла IgE
145 грн
 • Курячий (яєчний) білок, антитіла IgE
145 грн
 • Курячий жовток, антитіла IgE
145 грн
 • Курятина, антитіла IgE
145 грн
 • Ліщина (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Лосось, антитіла IgE
145 грн
 • Мар’я біла, антитіла IgE
145 грн
 • Мигдаль, антитіла IgE
145 грн
 • Молоко коров’яче, антитіла IgE
145 грн
 • Морква, антитіла IgE
145 грн
 • Вівсяниця лугова, антитіла IgE
145 грн
 • Кульбаба, антитіла IgE
145 грн
 • Олива зелена, антитіла IgE
145 грн
 • Вільха (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Пір’я папуги, антитіла IgE
145 грн
 • Персик, антитіла IgE
145 грн
 • Цвіль Aspergillus fumigatus, антитіла IgE
145 грн
 • Цвіль Aspergillus niger, антитіла IgE
145 грн
 • Цвіль Cladosporium herbarum, антитіла IgE
145 грн
 • Цвіль Mucor racemosus, антитіла IgE
145 грн
 • Цвіль Penicillium notatum, антитіла IgE
145 грн
 • Полин (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Помідор, антитіла IgE
145 грн
 • Пшениця, антитіла IgE
145 грн
 • Скринінг змішаної алергії для дітей «Phadiatop infant»
720 грн
 • Рис, антитіла IgE
145 грн
 • Селера, антитіла IgE
145 грн
 • Соя, антитіла IgE
145 грн
 • Тарган, антитіла IgE
145 грн
 • Тимофіївка, антитіла IgE
145 грн
 • Тріска, антитіла IgE
145 грн
 • Функціональна активність гранулоцитів крові ( DHR-тест)
290 грн
 • Чай, антитіла IgE
145 грн
 • Часник, антитіла IgE
145 грн
 • Шоколад, антитіла IgE
145 грн
 • Епідерміс кішки, антитіла IgE
145 грн
 • Епідерміс коня, антитіла IgE
145 грн
 • Епідерміс морської свинки, антитіла IgE
145 грн
 • Яблуко, антитіла IgE
145 грн
 • Отрута бджоли, антитіла IgE
145 грн
 • Ясен (пилок), антитіла IgE
145 грн
 • Визначення імуноглобуліну G
170 грн
 • Визначення імуноглобуліну А
170 грн
 • Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
470 грн
 • Визначення імуноглобуліну E
215 грн
 • Визначення імуноглобуліну М
175 грн
 • Скринінг-тест харчової алергії «Fx5»
775 грн
 • Скринінг-тест інгаляційної алергії «Phadiotop»
835 грн
 • Алергопроба (інгаляційна панель-2) Ig E (25 алергенів)
1410 грн
 • Фенілаланін у крові
740 грн
 • Алергія на ліки хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази
1200 грн
 • Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230)
630 грн
 • Алергокомпонент кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)
1050 грн
 • Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94)
675 грн
 • Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE (w231)
675 грн
 • Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221)
675 грн
 • Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102)
675 грн
 • Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213)
675 грн
 • Алергопанель «Інгаляційна-Експрес» 9 алергенів
700 грн
 • Алергопанель «Пилок бур`янів» 9 алергенів
1410 грн
 • Алергопанель «Пилок дерев» 13 алергенів
835 грн
 • Алергопанель «Пилок лугових трав» 8 алергенів
745 грн
 • Алергопанель «Харчова-1» 11 алергенів
840 грн
 • Алергопанель «Харчова-2» 12 алергенів
870 грн
 • Алергопанель «Харчова-3» 12 алергенів
870 грн
 • Алергочіп ImmunoCAP ISAC (112 алергокомпонентів)
8810 грн
 • Молекулярний пакет «Алергокомпоненти кота»
1750 грн
 • Молекулярний пакет «Бур'яни 1»
1810 грн
 • Молекулярний пакет «Пшениця»
1345 грн
 • Молекулярний пакет «Фрукти»
1215 грн
 • Молекулярний пакет «Яйце»
1185 грн
 • Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)
260 грн
 • Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)
260 грн
 • Специфічні IgE, nBos d 4 альфа-лактальбумін, Молоко (f76)
510 грн
 • Специфічні IgE, nBos d 5 бета-лактоглобулін, Молоко (f77)
510 грн
 • Специфічні IgE, rAra h9 LTP, Арахіс (f427)
670 грн
 • Специфічні IgE, rTri a19 Omega-5 Gliadin, Пшениця (f416)
670 грн
 • Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)
260 грн
 • Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)
260 грн
 • Специфічні IgE, береза (t3)
260 грн
 • Специфічні IgE, бермудська трава (g2)
260 грн
 • Специфічні IgE, бірючина (t210)
260 грн
 • Специфічні IgE, грястиця збірна (g3)
260 грн
 • Специфічні IgE, гусяче пір'я (e70)
260 грн
 • Специфические IgE, Энтеротоксин A (S. aureus) (o72)
260 грн
 • Специфічні IgE, жито посівне (g12)
260 грн
 • Специфічні IgE, золотарник (w12)
260 грн
 • Специфічні IgE, капуста (f216)
260 грн
 • Специфічні IgE, кешью (f202)
260 грн
 • Специфічні IgE, латекс (k82)
260 грн
 • Специфічні IgE, м'ясо кролика (f213)
260 грн
 • Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4)
260 грн
 • Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)
260 грн
 • Специфічні IgE, постениця (w19)
260 грн
 • Специфічні IgE, телятина (f27)
260 грн
 • Специфічні IgE, тополя (t14)
260 грн
 • Специфічні IgE, шершень звичайний (i75)
260 грн
 • Фактор комплементу С3
380 грн
 • Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»
545 грн
 • Діагностика NK-клітинної ланки
485 грн
 • Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO)
335 грн
 • Діагностика T - клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери)
335 грн
 • Діагностика В - клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам'яті)
485 грн
 • Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)
245 грн
 • Пакет «Астма/Риніт» з алергокомпонентами
2600 грн
 • Пакет «Астма/Риніт» з екстрактами
2130 грн
 • Пакет «Астма/Риніт/Екзема»
1295 грн
 • Пакет досліджень «Цвіль зовнішня»
1030 грн
 • Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)
670 грн
 • Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)
630 грн
 • Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)
630 грн
 • Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)
630 грн
 • Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)
630 грн
 • Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX 2 (117 екстрактів і 178 молекул)
4120 грн
 • Аполіпопротеїн - А (Апо-А)
120 грн
 • Аполіпопротеїн - В (Апо-В)
120 грн
 • Коефіцієнт атерогенності
25 грн
 • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
85 грн
 • Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
85 грн
 • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
85 грн
 • Тригліцериди
85 грн
 • Фракції ліпопротеідів (ліпідограма) (ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ)
385 грн
 • Холестерин
85 грн
 • Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення
330 грн
 • 25-гідроксивітамін Д
415 грн
 • Вітамін D3 (1,25 дигідрокси - холекальциферол)
2805 грн
 • Фолієва кислота
210 грн
 • Ціанокобаламін
245 грн
 • Глюкоза (сеча)кількісний
110 грн
 • Аутоантитіла до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab)
1970 грн
 • Визначення фруктозаміна
170 грн
 • Глікозильований гемоглобін
200 грн
 • Глюкоза крові
120 грн
 • Інсулін
245 грн
 • Соматомедин С
360 грн
 • C-пептид
200 грн
 • Глюкозотолерантий тест
250 грн
 • Глюкагон
1505 грн
 • Антитіла до інсуліну
735 грн
 • Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)
785 грн
 • Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
120 грн
 • Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення
105 грн
 • Проінсулін інтактний
785 грн
 • Залізозв'язивуча здатність сироватки крові
185 грн
 • Насичення трансферину заліза
225 грн
 • Сироваткове залізо
85 грн
 • Трансферин
170 грн
 • Феритин
210 грн
 • Еритропоетин
355 грн
 • Поліморфізм генів Тромбофілії (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
1530 грн
 • Активований частковий тромбопластиновий час
90 грн
 • Коагулограма
360 грн
 • МНС (INR)
120 грн
 • Фібриноген
120 грн
 • Час згортання крові
85 грн
 • МНС з визначенням TTR
165 грн
 • Протромбіновий індекс
120 грн
 • Бак. посів калу на на грибкову флору (рід Candida)
270 грн
 • Бактеріологічний посів на грибкову флору з визначенням виду
1350 грн
 • Бак. посів калу на стафілокок (S.aureus)
270 грн
 • Спадкові мутації в генах BRCA1 (2 мутації) та BRCA2 (1 мутація)
1600 грн
 • Визначення мікробіома урогенітального тракту у жінок методом секвенування нового покоління (NGS)
6160 грн
 • Визначення мікробіома урогенітального тракту у чоловіків методом секвенування нового покоління (NGS)
6160 грн
 • Визначення резус-фактору (Rh) плоду за допомогою інвазивного пренатального тестування
3200 грн
 • Визначення резус-фактору (Rh) плоду за допомогою неінвазивного пренатального тестування
3640 грн
 • Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі
2690 грн
 • Кальцій іонізований
160 грн
 • Кальцій в сечі
100 грн
 • Остеокальцин
790 грн
 • Остеопороз, маркер остеорезорбції b-Cross Laps (b-ctx) у сироватці
545 грн
 • ВПЛ - кількісним методом Real Time ПЛР
410 грн
 • Парвовірус В19, ПЛР - кількісний
370 грн
 • Сифіліс, антитіла до Treponema pallidum IgG (імуноблот)
450 грн
 • Сифіліс, антитіла до Treponema pallidum IgМ (імуноблот)
430 грн
 • Сифіліс, ДНК Treponema pallidum методом REAL TIME ПЛР
225 грн
 • Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн.
220 грн
 • Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн.
220 грн
 • Кольпоцитограма («гормональне дзеркало»)
250 грн
 • Мікроскопія біологічного матеріалу у чоловіків
155 грн
 • Дослідження кліща на бореліоз
225 грн
 • Кольпоцитограма для вагітних
120 грн
 • Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки
270 грн
 • Цитологічне дослідження відбитку з ВМС
270 грн
 • Цитологічне дослідження виділень з грудної залози
270 грн
 • Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)
290 грн
 • Рідинна цитологія ПАП-тест
520 грн
 • Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)
190 грн

НАШІ СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат № QIZ 804 468 C1
Сертифікат № QIZ 804 469 C1
Сертифікат № QIZ 804 470 C1
Сертифікат № QIZ 804 471 C1

Переваги медичної мережі "Добробут"

Висока кваліфікація

Широкий спектр медичної допомоги по більш ніж 50 лікарських спеціальностей

Цілодобова робота

Контакт-центр інформує і здійснює запис пацієнтів 24/7

Доступні ціни

Гнучка система знижок на програмні послуги для дітей та дорослих

Схожі послуги
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

МЗКТ сечовидільної системи з введенням контрасту

МЗКТ сечовидільної системи з введенням контрасту

Консультація дитячого дієтолога

Консультація дитячого дієтолога

Нам важлива ваша думка! Залиште, будь ласка, відгук про цю послугу!
Загальна думка: по 0 відгуків
Немає відгуків!

Відгуки пацієнтів

Відгуків по цій послузі - немає
Сердце