24/7 Ми працюємо цілодобово

5288

Невідкладна допомога

Умови надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцини

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у наступних значеннях:

Виконавець – ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», ТОВ «Дитячий медичний центр «Добробут», ТОВ «Медичний центр «Добробут-Невідкладна допомога», ТОВ «Медичний центр «Добробут-Стаціонар» разом або кожне окремо.

Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання послуг, або, у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цих Умовах. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://www.dobrobut.com.

1.2. Ці Умови розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України з метою регулювання відносин, які виникають з приводу надання Виконавцем Замовнику послуг з вакцинації та бронюванням відповідної вакцини.

1.3. Ці Умови доступні для ознайомлення на Сайті Виконавця та вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті. Умови та/або їх окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті. Зміни, внесені Виконавцем, вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено Виконавцем. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з ними перед замовленням послуг. Продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчить про згоду Замовника з внесеними до Умов змінами.

1.4. Вчиненням Підтверджуючих дій Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з цими Умовами та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

2. ПОРЯДОКНАДАННЯ І ОПЛАТИ ПОСЛУГ З ВАКЦИНАЦІЇ

ІЗ БРОНЮВАННЯМ ВАКЦИНИ

2.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та діє на дату оплати Замовником відповідних послуг.

2.2. Оплата послуг здійснюється Замовником авансовим (попереднім) платежемшляхом перерахування повної вартості відповідної послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця, в тому числі за допомогою онлайн-платежівз використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, та відповідно до правил платіжної системи.

2.3. Строк надання послуги з вакцинації та бронювання відповідної вакцини встановлюється Виконавцем самостійно та повідомляється Замовнику при оплаті відповідної послуги.

2.4. Замовник зобов’язаний звернутися до Виконавця та отримати послугу звакцинації у строк, встановлений Виконавцем згідно п. 2.3. цих Умов. У разі, якщо Замовником не буде отримано послугу з вакцинації у зазначений строк, Виконавець має право відмовити у наданні відповідної послуги, а бронювання вважається скасованим. Повернення сплачених грошових коштів за  невикористану послугу здійснюється виключно у порядку та у строки, визначені п. 2.5. цих Умов.

2.5. Замовник має право на повернення сплачених грошових коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати здійснення оплати послуги з вакцинації та бронювання відповідної вакцини. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить 5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на Сайті Виконавця, здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.

 

Згоден з Умовами надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцини