5288

Невідкладна допомога

Гурандо Андрій В’ячеславович

Гурандо Андрій В’ячеславович
Bартість прийому
Записатися

Радіолог, рентгенолог, лікар ультразвукової діагностики

Експертний медичний центр Добробут (м. Київ, вул. М. Ломоносова, 33/43)
4 роки досвіду

Информация о враче: Гурандо Андрій В’ячеславович

Освіта: Національний медичній університет ім. О.О. Богомольця.

Стаж роботи: 5 років.

Шляхи професійного розвитку:

 • член Європейської асоціації радіологів (ESR), Європейської асоціації радіологів молочної залози (EUSOBI), Асоціації радіологів України
 • відвідав різні медичні заходи, у тому числі:
  • науково-практична конференція «Мультимодальний підхід у променевій діагностиці» (12 грудня 2014 р., м. Київ);
  • III Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (14-16 жовтня 2014 р., м. Київ);
  • науково-практична конференція «Репродуктивні аспекти в медицині молочної залози» (15 жовтня 2015 р., м. Київ);
  • науково-практична конференція «Мультимодальний підхід у променевій діагностиці при лікуванні органів малого тазу, молочної та щитоподібної залоз» (19 лютого 2016 р., м. Київ);
  • V ювілейний Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (19-21 квітня 2016 р., м. Київ);
  • First East European Radiology School. Focus on CT. (june 10-11, 2016 year, Kyiv);
  • XI Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» (19-21 вересня 2016 р., м. Львів);
  • науково-практична конференція «Променева діагностика в онкології» (29-30 вересня 2016 р., м. Одеса);
  • V Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні» (22-24 березня 2017 р., м. Київ);
  • VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (25-27 квітня 2017 р., м. Київ);
  • EUSOBI Diagnostic and Interventional Breast Ultrasound Course 2018 (February 26-27, 2018, Vienna, Austria);
  • European Congress of Radiology (28 February – 4 March, 2018, Vienna, Austria);
  • міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України (23 березня 2018 р., м. Київ);
  • VI Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні» (28-30 березня 2018 р., м. Ірпінь);
  • VII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (25-27 квітня 2018 р., м. Київ);
  • науково-практичний семінар «Рак молочної залози» (13 вересня 2018 р., м. Київ);
  • ХІI Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» (24-26 вересня 2018 р., м. Львів);
  • EUSOBI Annual Scientific Meeting 2018 (October 11-13, 2018, Athens, Greece);
  • національна науково-практична мамологічна конференція (26-27 жовтня 2018 р., м. Київ);
  • European Congress of Radiology (27 February – 4 March, 2019, Vienna, Austria);
  • 7-th Prague Europeen Tutorial of Radiology (PETRA 2018)
 • пройшов курси тематичного удосконалення:
  • «Променеві методи діагностики захворювань молочних залоз» на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика;
  • «Інтервенційна радіологія» на базі ХМАПО, 2018 р.
  • бере участь у закордонних та вітчизняних науково-практичних конференціях, курсах, стажуваннях за кордоном
  • володіє англійською (вільно) та французькою (читання, спілкування) мовами.

Наукова діяльність:

 • аспірант кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
 • молодший науковий співробітник Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України
 • лікар-рентгенолог Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ
 • автор 8 наукових публікацій

Лекторська діяльність:

 • лекція «Діагностика патології молочних залоз: клінічний огляд, УЗД молочної залози, мамографія, МРТ молочної залози» на курсах ТУ з ендокринної мамології, 11-15 грудня 2017 р.
 • лекція «Діагностика патології молочних залоз: клінічний огляд, УЗД молочної залози, мамографія, МРТ молочної залози» на курсах ТУ з ендокринної мамології, 19-23 березня 2018 р.
 • лекція на тему «Захворювання молочних залоз у молодих» у школі жіночого здоров’я «Жінка 18-35. Профілактика, лікування та реабілітація порушень репродуктивного здоров’я», 16-17 березня 2018 р.
 • доповідь на тему «Діагностична точність цифрового томосинтезу в порівнянні з додатковою експозицією із локальною компресією при діагностиці м’якотканинних уражень грудних залоз» на міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю Національної академії медичних наук України, 23 березня 2018 р.
 • доповідь на тему Effectiveness of digital breast tomosynthesis in differentiation of benign breast asymmetries or architectural distortion from malignant lesions на VI Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні» (28-30 березня 2018 р., м. Ірпінь)
 • доповідь на тему «Можливості цифрового томосинтезу у диференційній діагностиці доброякісних та злоякісних змін грудної залози» на VII Міжнародному медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (25-27 квітня 2018 р., м. Київ)
 • доповідь на тему «Променеві методи діагностики патології молочних залоз» на науково-практичному семінарі «Рак молочної залози» (13 вересня 2018 р., м. Київ)
 • доповідь на тему «Цифровий томосинтез в діагностиці патології грудних залоз: розкіш чи необхідність?» на ХІI Міжнародній школі-семінарі «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» (24-26 вересня 2018 р., м. Львів)
 • доповідь на тему «Непальповані вогнищеві зміни грудних залоз. Цифровий томосинтез. Діагностична та лікувальна тактика» на національній науково-практичній мамологічній конференції (26-27 жовтня 2018 р., м. Київ)
 • доповідь на тему «UpToDate променевої діагностики у ранньому виявлені патології грудної залози» на Школі кольпоскопії онкогінеколога Наталії Лигирди (15 листопада 2018 р. м. Київ)
 • доповідь на тему «Особливості діагностики мамографічно щільних грудних залоз в еру цифрового томосинтезу» на VIІ Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні» (27-29 березня 2019 р., м. Ірпінь)

Публікації:

 • Божок Є.М. Імітація раку локальною асиметрією грудної залози. Клінічний випадок. / Є.М. Божок, А.В. Гурандо // Лучевая диагностика. Лучевая Терапия – 2017. - №2 – С. 68-73.
 • Ендометріоз: позаорганні прояви, особливості діагностики. / І.М. Болгова, А.В. Гурандо, Т.М. Козаренко, І.Ю. Карачарова // Радіологічний вісник – 2017. - №1-2 (62-62) – С. 56-57.
 • Ультразвукова абляція (HIFU) – неінвазивна альтернатива в лікуванні тіла матки / Т.М. Козаренко, І.Ю. Карачарова, А.В. Гурандо [та ін.] // Радіологічний вісник – 2017. - №1-2 (62-62) – С. 74-75.
 • Цифровий томосинтез у діагностиці захворювань грудних залоз: розкіш чи необхідність? ( Аналітичний огляд літератури ). / І.М. Дикан, Є.М. Божок, А.В. Гурандо, Т.М. Козаренко // Здоровье женщины – 2017. - №8 (124) – С. 108-115.
 • Гурандо А.В. / Діагностична точність цифрового томосинтезу у порівнянні із додатковою експозицією із локальною компресією при діагностиці м’якотканинних уражень грудних залоз. / А.В.Гурандо, Є.М. Божок. // Журнал НАМН України – 2018. – Спеціальний випуск - С.- 114.
 • Effectiveness of digital breast tomosynthesis in differentiation of benign breast asymmetries or architectural distortion from malignant lesions. / Dykan I.M., Bozhok E.M., Gurando A.V. [ et al ] // Радіологічний вісник – 2018. - №1-2 (66-67) – С. 35.
 • Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики./ Гурандо А.В., Шуліга-Недайхлєбова О.В., Тельний В.В., Помінчук Д.В. // Здоровье женщины – 2018. - №3 (129) – С. 54 – 57.
 • Перший досвід використання 3D мамографії в Україні. / І.М. Дикан, Є.М. Божок, А.В. Гурандо // Лучевая диагностика. Лучевая Терапия – 2018. – №2 – С. 40–48.

Пріоритетні напрями в практичній діяльності:

 • Маморадіологія.

Найбільш поширені скарги:

 • Злоякісні та доброякісні зміни молочних залоз.

Галузі медицини, що цікавлять:

 • Онкологія

Переваги ММ «Добробут»

«У клініці мене приваблюють зручний графік роботи та ультрасучасне обладнання».

Про тенденції в радіології

«Наразі відбувається розвиток 3D мамографії з томосинтезом, як стандартного скринінгового методу діагностики раку грудних залоз, контрастна мамографія, МРТ грудних залоз як метод скринінгу для жінок з високим пожиттєвим ризиком розвитку раку грудних залоз, персоналізований вибір діагностичного алгоритму для кожного пацієнта індивідуально, враховуючи фактори ризику».

Особливості роботи з пацієнтами

«Доводиться розмовляти з пацієнтками, у яких виявляємо рак грудних залоз».

Поради від лікаря

«Мамографічний скринінг рятує життя».

Про роботу

 1. «Хороший лікар – це той лікар, який користується міжнародними протоколами, які базуються на доказовій медицині».

Про захоплення

«Мої захоплення – це спорт, фантастика, пригодницькі та історичні романи».

Нам важлива ваша думка! Залиште відгук про прийом лікаря
Загальна думка:
згідно з 0 відгуками
Немає відгуків!

Відгуки пацієнтів про: Гурандо Андрій В’ячеславович

No results found.
Замовити зворотній дзвінок
Введіть Ваш телефон