Новини / Новини

10.06.2014

Доповнення порядку денного


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (скорочене найменування: ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ») (ідентифікаційний код 31093336, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 літ. «А») повідомляє про зміни в порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ», які відбудуться 21 червня 2014 року о 10.00 годині за київським часом, у приміщенні ПрАТ«НФСК«ДОБРОБУТ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 літ. «А».

   Повідомлення про проведення чергових загальних зборів із зазначенням порядку денного було опубліковано 22.05.2014 року, в виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 93 (3890).

Порядок денний доповнити пунктами:

«7. Попереднє погодження вчинення значного правочину.»

   В зв’язку з цим, порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ» слід читати у наступній редакції:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:

1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;

1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;

1.3. обрання лічильної комісії;

1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства  та його затвердження.

6. Визначення   основних   напрямів  діяльності Товариства на 2014 р.

7. Попереднє погодження вчинення значного правочину.

   Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 21 червня 2014 року з 09.00 до 09.45 годин за місцем проведення зборів.

    Акціонери або їх представники до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства можуть ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: ПрАТ «НФСК«ДОБРОБУТ», у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9.00 до 18.00 год. Довідки за телефоном: 428-76-28.

   Контактна особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Голова Правління ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ» Черкаський М.П.

 

 

 

Голова правління:                                                                         М.П. Черкаський

 


23.05.2014

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів


Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (скорочене найменування: ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ») (ідентифікаційний код 31093336, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 літ. «А») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 червня 2014 року о 10.00 годині за київським часом у приміщенні ПрАТ «НФСК«ДОБРОБУТ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 літ. «А», 1-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 21 червня 2014 року з 09.00 до 09.45 годин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім документу, що посвідчує особу - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ», оформлену відповідно до чинного законодавства України. Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину “17” червня 2014 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:

1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;

1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;

1.3. обрання лічильної комісії;

1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства  та його затвердження.

6. Визначення   основних   напрямів  діяльності Товариства на 2014 р.

 

Акціонери або їх представники до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства можуть ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: ПрАТ «НФСК«ДОБРОБУТ», у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9.00 до 18.00 год. Довідки за телефоном:

Контактна особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Голова Правління ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ» Черкаський М.П.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  позачергових зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно закону.

 

Голова Правління

ПрАТ «НФСК «ДОБРОБУТ»

М.П. Черкаський


14.10.2013

Про скасування довіреностей


Інформуємо Вас, що відповідно до внутрішнього наказу ПрАТ «НФСК «Добробут» прийнято рішення про скасування всіх довіреностей, що було видано до набрання чинності розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до 4 жовтня 2013 року. 


29.04.2013

Страхова компанія «Добробут» проводить аудит діяльності попереднього керівництва


Голова Правління СК «Добробут» Черкаський Микола Петрович зазначив, що за результатами перевірки буде ініційовано кримінальну справу щодо перевищення службових повноважень попереднім керівником – Козіндо Євгеном Юрійовичем. 

Згідно рішення наглядової ради Страхової компанії «Добробут» у березні 2013 року відбулись зміни у її керівному складі.

Новий Голова Правління Микола Черкаський визначивши своїм першочерговим завданням стабілізацію роботи компанії, розпочав з проведення глибинного аудиту.

По результатам попередньої інвентаризації було виявлено відсутність значної кількості полісів з обов'язкового виду страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (33 000 полісів) та 1600 полісів «Зелена карта», а також бланків суворої звітності, договорів страхування, внутрішньої документації та документів по заявленим подіям. Таке положення справ значно ускладнює проведення аудиту та подальший процес врегулювання подій. Набувачі полісів мають перевірити їх легітимність у Страховій компанії «Добробут».  

Зазначимо, що в період з 15 листопада 2012 року по 28 березня 2013 року ПрАТ «НФСК «Добробут» знаходилась під керівництвом Є.Ю. Козіндо. 

По клієнтам, поліси яких належним чином оформлено, питання буде врегульовано найближчим часом. При настанні страхових випадків за цими полісами, заяви будуть розглядатись в порядку черговості подачі клієнтами.

По телефону контакт-центру СК «Добробут» (044) 428-76-76 та електронній адресі office@dobrobut.com  клієнти зможуть зробити запит з усіх питань діяльності компанії.

Наразі, з метою підтримки стабільності страхового ринку та відновлення діяльності СК «Добробут»  Голова Правління М.П.Черкаський  разом із  новим Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Б.Й.Візіровим погодили подальшу стратегію співробітництва по відновленню роботи Страхової компанії «Добробут».

 


28.03.2013

Відомості про зміну Голови правління


Приватне акціонерне товариство «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут» повідомляє, що 28.03.2013 р. на засіданні Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут» прийнято рішення (Протокол № 28/03-13 від 28.03.2013 р.) про звільнення з посади Голови правління Товариства Козіндо Євгена Юрійовича з 28.03.2013 р. та призначення Черкаського Миколи Петровича на посаду Голови правління ПрАТ «НФСК «Добробут» з 29.03.2013 р.


22.03.2013

До уваги клієнтів НФСК «Добробут»


Шановні клієнти НФСК «Добробут»!

Повідомляємо Вас, що правління Народної фінансово-страхової компанії «Добробут» прийняло рішення про зміну керівного складу компанії.


Більш детальну інформацію з питань врегулювання страхових випадків та діяльності компанії буде надано згодом додатково.


Адміністрація


18.09.2012

НФСК «Добробут» виплатила більше 17 млн. грн. в першому півріччі 2012 року


Сума виплат страхових відшкодувань НФСК «Добробут» в 1 півріччі 2012 року склала 17 320 526,17 грн. З них більша частина припадає на виплати за договорами ОСЦПВ – 14 299 566,85 грн., на другому місці виплати за договорами КАСКО - 643 378,21 грн., на третьому місці - виплати по добровільному медичному страхуванню - 239 891,58 грн.

Найбільш значні виплати в 1 півріччі: 73 541,75 грн. та 54 398,96 грн. за договорами страхування виїжджаючих за кордон; 60 601,69 грн. - виплачено за договором КАСКО за пошкоджений автомобіль Honda Accord і дві виплати по 49 490,00 грн. за договорами ОСАГО.


07.09.2012

НФСК «Добробут» відкрила відділення у Рівненській області


В регіональній мережі НФСК «Добробут» поповнення – з початку вересня розпочало свою роботу відділення у м. Рівне.

«Це відкриття - ще один крок у виконанні стратегічного плану розвитку регіональної мережі. Сподіваємось що найближчим часом наші відділення та дирекції будуть присутні у всіх областях України.» - сказав Заступник Голови Правління по створенню та підтримці інфраструктури регіонів Петро Федорович Котов.

Нове відділення відкрито за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 16. Запрошуємо всіх рівнян, бажаючих отримати страхові послуги, графік роботи відділення: з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя вихідні. Відділення надає повний спектр страхових послуг компанії, а це близько 100 програм страхування майна, відповідальності, подорожуючих по Україні та Світу, від нещасних випадків, автострахування.

На сьогодні мережа НФСК «Добробут» складається з 30 дирекцій, 44 відділень та 110 точок продажу. Офіси компанії працюють у Києві та Київській області, у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Тернопільській областях та АР Крим.

Знайти найближчий до Вас офіс продажу СК "Добробут" можна на сторінці http://www.dobrobut.com/contacts.html


06.09.2012

НФСК «Добробут» виплатила більше 228 000 гривень за договором КАСКО


ПрАТ «НФСК «Добробут» виплатила страхове відшкодування по договору КАСКО за автомобіль Toyota Sequoia, що потрапив у ДТП на трасі Боярка–Забір’я, Київської області. Водій Toyota не впорався з керуванням і скоїв наїзд на перешкоду.

Сума страхового відшкодування склала 228 137,11 грн і була виплачена шляхом переведення грошей на розрахунковий рахунок СТО, яке здійснювало ремонт автомобіля.

НФСК «Добробут» пропонує декілька програм автострахування з різним набором опцій: «Економ-авто», «Комфорт-авто» та «Престиж-авто».

Отримати більше інформації про програми автострахування можна за посиланням http://www.dobrobut.com/avtokasko.html


04.09.2012

СК «Добробут» застрахувала співробітників компанії «Берлін – Хемі АГ» в Україні


Компанія «Берлін – Хемі АГ» в Україні пролонгувала договір добровільного медичного страхування з ПрАТ «НФСК «Добробут».

За умовами договору застраховані співробітники компанії «Берлін - Хемі АГ» в Україні в разі необхідності мають можливість отримати своєчасну невідкладну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу високого рівня якості, а також медикаментозне забезпечення процесу лікування в повному обсязі. Договір страхування діє на всій території України.

Співпраця «Берлін – Хемі АГ» в Україні та НФСК «Добробут» триває вже не перший рік.

ПрАТ «НФСК «Добробут» пропонує програми добровільного медичного страхування як для юридичних осіб так і для фізичних осіб. Спеціалістами компанії розроблені базові програми добровільного медичного страхування «Стандарт», «Комфорт», «VIP», що відрізняються за класом лікувально-профілактичних закладів. На бажання клієнта кожна програма може бути розширена та доповнена унікальним набором опцій.


 

1   2   3   ...   8  

Роздрукувати
НФСК “Добробут” © 2010-2012 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного / Ігорівська, 10/5а,
+38 (044) 428-76-76, office@dobrobut.com