Логотип Добробут Спробуйте новий дизайн сайту
24/7 Ми працюємо цілодобово
Сердце

Савіна Олена Михайлівна

Савіна Олена Михайлівна
Дитячий лікар
5
Bартість прийому
від 910грн
Записатися

Офтальмогенетик, дитячий офтальмолог, медичний генетик

Медичний центр «Добробут» для всієї родини на Голосієві (вул. Маршала Конєва, 10/1, м. Київ)
28 років досвіду

Інформація про лікаря: Савіна Олена Михайлівна

Шляхи професійного розвитку:

 • лікар офтальмогенетик вищої категорії, має спеціалізації з дитячої офтальмології, медичної генетики, офтальмогенетики, юриспруденції
 • отримала вищу медичну та вищу юридичну (з відзнакою) освіту
 • член Асоціації дитячих офтальмологів і оптометристів України, член Всеукраїнського альянсу офтальмологів, почесний член Асоціації тифлопедагогів України, член Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики
 • пройшла курси тематичного вдосконалення:
  • 2005 р. – стажування з циклу «Діагностика захворювань очного дна» на робочому місці у відділенні НПЦ лазерних методів лікування ока на базі «Центра мікрохірургії ока» НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ;
  • 2012 р. – відвідала та успішно склала іспит з навчального курсу «Системи менеджменту якості. Стандарти серії ISO 9000. Основні положення – базовий курс» в Українському центрі міжнародної сертифікації енергетики «Укренергосерт» (м. Kиїв, сертифікат № ua-003/12/058);
  • 2014 р. – курси тематичного вдосконалення «Глаукома» в НМАПО ім. П. Л. Шупика;
  • 2019 р. - навчалась на циклі спеціалізації з медичної генетики при НМАПО ім. П.Л. Шупика. Отримала спеціальність медичного генетика
  • пройшла навчання за кордоном:
  • 2013 р. – стажування в Університетській клініці та клініці «Емекс медікал» м. Мюнхена, Німеччина, цикл «Офтальмологія»;
  • 2018 р. – навчання в США за спеціальністю «Генетика і геноміка людини. Офтальмогенетика» згідно здобутого гранду, NIH/NEI, Bethesda, Maryland
 • брала участь у передачах «Стоп-10» та «Я соромлюсь свого тіла» в якості лікаря-експерта
 • володіє англійською мовою на рівні Intermediate

Наукова діяльність:

 • у 2017 р. здобула науковий ступень доктора філософії (кандидата медичних наук ) за спеціальністю «Офтальмологія»
 • учасник понад 20 всеукраїнських науково-практичних конференцій та всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю

Наявність публікацій:

 • Співавтор монографії: Рыков С. А. Клиническая диагностика наследственных заболеваний глаз у детей : (в помощь окулистам, работающим в поликлиниках, стационарах, в дет. дошкол. учреждениях, консультирующим родил. дома и др.) (монография) / С. А. Рыков, И. Л. Ферфильфайн, Е. М. Савина. – Одесса: Фенікс, 2012. – 136 с.
 • Автор статей:
 1. Савіна О. М. Спадкова патологія очей у формуванні інвалідності дітей. Нозологічна і генетична структура інвалідизуючої спадкової очної патології серед дитячого населення м. Києва і Київської області / О. М. Савіна // Офтальмол. журнал. – 2012. – № 5. – С. 38–43.
 2. Риков С. О. Проблеми спадкової патології очей у дітей і роль офтальмологів у її вирішенні / C. O. Риков, О. М. Савіна // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 328–331.
 3. Вітовська О. П. Структура та частота хвороб ока та придаткового апарату у дітей в Україні / О. П. Вітовська, О. М. Савіна // Мед. перспективи. – 2015. – Т. 20, № 3. – С. 133–138.
 4. Вітовська О. П. Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні / О. П. Вітовська, А. С. Гудзь, О. М. Савіна // Архів офтальмології України. – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 6-10.
 5. Савина Е. М. Роль генетически детерминированной патологии глаз в структуре инвалидности по зрению у детей в мегаполисе / Е. М. Савина // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 103–109.
 6. Рыков С. А. Современные актуальные вопросы офтальмогенетики в Украине (обзор литературы) / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2013. – Т. 16, № 3, ч. 2. – С. 177–186.
 7. Рыков С. А. Методологические особенности изучения прикладных вопросов наследственной патологии глаз у детей / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Укр. вісн. мед.-соціал. експертизи. – 2012. – № 4. – С. 49–54.
 8. Савіна О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему «Клініко-епідеміологічне обгрунтування заходів ранньої діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової патології органу зору у дітей в Україні» (спеціальність – Офтальмологія). - 2018.
 9. Савіна О.М. Автореферат за темою дисертаційної роботи «Клініко-епідеміологічне обгрунтування заходів ранньої діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової патології органу зору у дітей в Україні». – 2018.
 10. Савіна О.М. Клінічні і епідеміологічні особливості вродженої і спадкової очної патології в дітей / Савіна О.М., Риков С.О. // Архів офтальмології України. – 2019. - №1 (7). – С. 7-11.
 11. Савіна О.М. Особливості стану органа зору в учнів з генетично детермінованою очною патологією. / Савіна О.М., Риков С.О. // Теорія і практика тифлопедагогіки. Інформаційний бюлетень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України». – 2018. - № 18-19. – С. 31-33.
 • Автор зарубіжних публікацій:
 1. Савина Е. М. Миопия у детей в Украине: удельный вес, распространенность, заболеваемость / Е. М. Савина, О. П. Витовская // Офтальмол. журн. Казахстана (Алматы). – 2015. – № 3/4. – С. 120–125.
 2. Савина Е. М. Значение медико-социальных факторов в предупреждении наследственной слепоты и слабовидения / Е. М. Савина // Акт. проблемы теорет. и клин. медицины (Алматы). – 2013. – № 3. – С. 60–62.
 • Автор тез:
 1. Рыков С. А. Методологические особенности изучения прикладных вопросов наследственной патологии глаз у детей / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Укр. вісн. мед.-соціал. експертизи. – 2012. – № 4. – С. 49–54.
 2. Рыков С. А. Роль наследственной патологии в формировании слепоты и тяжелого слабовидения у школьников / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020» : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю, 4-5 жовт. 2012 р. : тези та лекції. – Київ : КІМ, 2012. – С. 151–152.
 3. Рыков С. А. Ранний сплошной скрининг детей с целью выявления наследственной слепоты и его роль в предупреждении наследственной патологии глаз / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології : ювіл. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, 20-21 листоп. 2013 р. : зб. праць. – Київ, 2013. – С. 302–303.
 4. Савіна О. М. Стан ранньої діагностики спадкової офтальмологічної патології у дітей м. Києва / О. М. Савіна // Філатовські читання, присвяч. 80-річчю тканин. терапії за методом акад. В.П. Філатова : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23-24 трав. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 229–230.
 5. Рыков С. А. Значение медико-социальных факторов в предупреждении наследственной слепоты и слабовидения / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Реабілітація хворих з патологією органа зору : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 6-7 листоп. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 90–91.
 6. Строкова М. В. Возможности диагностики генетически детерминированной патологии глаз на амбулаторном приеме в поликлинике / М. В. Строкова, Е. М. Савина, Н. С. Волохова // Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю, 18-19 черв. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 140–141.
 7. Рыков С. А. Информативность материала, используемого в изучении прикладных вопросов наследственной слепоты и слабовидения у детей [Электронный ресурс] / С. А. Рыков, Е. М. Савина. – Режим доступа : URL : http://www.ophthalmolog.kiev.ua/news/news-ophthalmology/149-2014-06-15-20-00-03.html. – Название с экрана.
 8. «Правові аспекти інавлідизуючої дитячої очної патології» (науково-практична юридична конференція, 2013 р.).
 9. Риков С.О. Вдосконалення скринінгу на предмет вродженої і спадкової патології очей серед дітей на поліклінічному прийомі / С.О. Риков, О.М. Савіна // Своє дитинство треба бачити : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнародною участю, 14-15 черв. 2018 р. – Затока, 2018.
 • Доповіді і лекції:
 1. Доповідь «Ранній суцільний скринінг дітей з метою виявлення спадкової сліпоти та його роль у попередженні спадкової патології очей» (науково-практична конференція за міжнародною участю «Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики та лікування очної патології» 20-21 листопада 2013 р.).
 2. Доповідь «Особливості стану органа зору учнів з генетично детермінованою очною патологією шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями зору» (Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний та офтальмологічний супровід інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору», 24-25 березня 2016 р.).
 3. Лекція «Менеджмент аніридії і WAGR синдрому – сучасний погляд з позицій офтальмогенетики». Риков С.О., Денисюк Л.І., Савіна О.М. (науково-практична конференція «Нанотехнології в діагностиці і лікуванні офтальмологічних захворювань у дітей», 11 трав. 2019 р. – Київ, 2019.
 4. Доповідь Кременська Ю.В. «Сучасне генетичне тестування спадкової очної патології» / Кременська Ю.В., Савіна О.М. // наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю “Філатовські читання – 2019”, 23-24 трав. 2019 р. – Одеса, Україна.
 5. Доповідь Савіна О.М. «Особливості стану органа зору учнів з генетично детермінованою очною патологією спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями зору» / О.М. Савіна //всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Соціально-педагогічне партнерство як фактор забезпечення якості освіти дітей з порушенням зору”, 5-7 черв. 2019 р. - Теребовля, Україна.
 6. Доповідь Савіна О.М. “Менеджмент аніридії і WAGR синдрому – сучасний погляд з позицій офтальмогенетики”. Наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю «Рефракційний пленер’19», 17-19 верес. 2019 р. – Київ, Україна.

Пріоритетні напрями в практичній діяльності:

 • Складна вроджена і спадкова патологія очей.
 • Офтальмогенетика.

Галузі медицини, що цікавлять:

«Я цікавлюся ЛОР-патологією, неврологією, гастроентерологією, тому що вони тісно пов’язані з офтальмологією».

Про тенденції в офтальмогенетиці

«Офтальмогенетика активно розвивається в розвинених країнах світу, але в Україні вона тільки зароджується. Та я переконана – за нею майбутнє!»

Особливості роботи з пацієнтами

«Вроджені і спадкові хвороби очей – це складна патологія, яка потребує великої уваги лікаря, моральної підтримки не тільки пацієнта, а всієї родини, значних і тривалих зусиль з боку хворого, його сім’ї та лікаря. Специфіка роботи лікаря при офтальмогенетичній патології полягає у необхідності уважного огляду не тільки дитини, а й членів родини пацієнта й складанні родоводу».

Про роботу

«Гарний лікар завжди уважний і чуйний, грамотний, але здатний дохідливо пояснити пацієнту суть його захворювання і обрані методи лікування, позитивно налаштований, легко і невимушено виконує свою відповідальну роботу».

Про захоплення

«Мої хобі – танці, синхронне плавання, туризм, спелеотуризм, домашні тварини. Улюблені книги – Габріель Гарсіа Маркес «Любов під час чуми», Бернар Вербер «Імперія ангелів». Улюблений фільм – «Аватар».

Нам важлива ваша думка! Залиште відгук про прийом лікаря
Загальна думка:
згідно з 2 відгуками
Відмінно!
Кваліфікація
Увага
Ціна / якість

Відгуки пацієнтів про: Савіна Олена Михайлівна

Анастасия
(08.08.2019)
Pекомендує
Кваліфікація
Увага
Ціна / якість
После приёма у другого вашего детского офтальмолога у нас осталось масса вопросов и неподтвержденный диагноз.К Елене Михайловне пришли уже встревоженными.Но!!!как же приятно удивила врач!Все грамотно,без лишнего дискомфорта для совсем крошечного ребёнка,в игровой форме провела осмотр,Софийка даже не поняла что происходит.Установила контакт,расположила к себе и нас и ребёнка.Ответила на все вопросы более чем доступно,успокоила и мы с самыми тёплыми эмоциями ушли с клиники!Добробут,я желаю вам только таких врачей в клинике!
Ответ:
Анастасия, спасибо за отзыв и лояльность к нашей сети! Рады, что нам удалось сгладить возникшую ситуацию и Вы получили ответы на все свои вопросы! Крепкого здоровья Софии!
С уважением, департамент по контролю качества медицинского обслуживания.
Оксана
(12.09.2017)
Pекомендує
Кваліфікація
Увага
Ціна / якість
Донька спостерігається у Олени Михайлівни вже 4 роки. Були у різних спеціалістів, які казали нам різні речі. У Олени Михайлівни ми нарешті почули відповіді на свої запитання. А ще вона відрізняється величезним терпінням до дітей і умінням знайти з ними спільну мову.
Замовити зворотній дзвінок
Введіть Ваш телефон