Антропометричні дані

Регіон проживання

Продукти харчування

Шкідливі звички

Зовнішній вигляд

Загальні питання

Щоб пройти тест далі,
виберіть один із пунктів

Ви мали чи маєте онкологічне захворювання?

Розділ I. Загальні положення

1. Загальні положення

Ця угода визначає умови та правила використання веб-сайту Медичної Мережі «Добробут» https://www.dobrobut.com/ (надалі «Сайт») та Прикладних програм (англ. Application), для використання сайту та доступу до персонального кабінету (надалі «Програм»), вона укладається між Вами (надалі «Клієнт») та Медична мережа «Добробут» у особі Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий медичний центр «Добробут» (надалі «Адміністрація») і регулює усі способи використання Сайту та Програм, які знаходяться у розпорядженні та управлінні Адміністрації, усі види послуг, що надає Адміністрація завдяки Сайту та Програмам.

Використовувати Сайт та Програми дозволено тільки особі (Клієнт), який прийняв усі умови даної угоди.

Клієнт зобов’язаний уважно ознайомитися з угодою перед використанням Сайту та Програм. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Програм, Клієнт надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної угоди. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Клієнта й Вам забороняється використовувати Сайт або Програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту та Програм.

Умови угоди поширюються на всіх користувачів Сайту або Програм (Клієнтів) — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті або у Програмі (незареєстрованний користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Клієнта й даних авторизації (логін, пароль).

Ця угода є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймаєте його умови.

2. Визначення термінів та понять

Адміністрація – (керівництво сайту) виконує певні адміністративні функції із стеження за працездатністю сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться web-сайт, займатися розкручуванням web-сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент-менеждера, стежачи за своєчасним оновленням інформації.

Сайт - інтернет-сайт https://www.dobrobut.com/, включаючи усі його субдомени, який знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Прикладна програма – комп’ютерна програма або програмне забезпечення яке можно використовувати з планшетів, смартфонів та на інших мобільних пристроях, яка розповсюджується на умовах договору приєднання (вільної публічної оферти), що надає особі, яка приєдналася до такого договору, безоплатний дозвіл на: використання програми за її призначенням, яка знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Клієнт – фізична або юридична дієздатна особа, що досягла 18-літного віку, яка повністю прийняла усі умови даної Угоди і політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті або у Програмі і володє індивідуальним логіном і паролем, а також Обліковим записом клієнта задля використання послуг даного сайту та Програм.

Електронний приватний кабінет Клієнта – це особливий підрозділ Сайту з можливістю доступу до нього через Програми, в якому міститься особиста інформація авторизації Клієнта, а також інші анкетні дані, правом розміщення якою володіє тільки цей Клінт. А також на цей підрозділ надходить конфіденційна інформація (зокрема результати проведених клініко-діагностичних досліджень). Доступ до цього підрозділа має лише Клієнт. Одному Клієнту може належати тільки один Обліковий запис Клієнта.

Дані авторизації Логін та пароль Клієнта, які необхідні для ідентифікації Клієнта при використанні їм Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Електронного приватного кабінету Клієнта) та/або до додаткових можливостей.

Розділ ІІ. Предмет та принципи діяльності

3. Предмет Договору

Адміністрація дозволяє Клієнту переглядати і завантажувати інформацію з нашого сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. За допомогою Сайту та Програм Клієнт має змогу переглядати і завантажувати інформацію, а також конфіденційну інформацію, зокрема результати наданих Медичною Мережою «Добробут» послуг. Також використання Сайту та Програм надає можливість Клієнту замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Медичної Мережі «Добробут».

4. Основні Принципи діяльності сайту

 • 1.Адміністрація здійснює діяльність шляхом створення інформаційної та комунікаційної Інтернет платформи - інструменту для більш ефективного та зручного доступу до публічної інформації, замовлення послуг ММ «Добробут» та доступу до конфеденційної інформації за допомогою Електронний приватний кабінет Клієнта.
 • 2.Повний доступ до Сайту, повне використання можливостей Програм та доступ до Електронного приватного кабінета Клієнта, можливі тільки для зареєстрованих Клієнтів (що пройшов ідентифікацію Клієнта та має обліковий запис Клієнта).

Розділ ІІІ. Права, зобов’язання та відповідальність сторін

5. Сповіщення Адміністрації про присутність інформації, що порушує права Клієнта.

Якщо Клієнт вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, він зобов’язаний сповістити про це Адміністрацію і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Клієнт надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).

6. Права та обов’язки Користувача

 • 1.Клієнт має право користуватися усіма технічними можливостями Сайту та Програм, наданими Адміністрацією.
 • 2.Клієнт має право мати доступ до будь якої публічної інформації розміщеної на Сайті або у Програмах.
 • 3.Клієнт зобов’язаний при здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані.
 • 4.Клієнт зобов’язується використовувати Сайт та Програми лише в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Адміністрацією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.
 • 5.Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту та/або Програм.
 • 6.Клієнт зобов’язується самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та/або Програм.
 • 7.Якщо не доведене зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або логіна й пароля Клієнта, вважаються здійсненими цим Клієнтом.
 • 8.У випадку розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

7. Клієнту заборонено

 • сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
 • реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

9. Права Адміністрації

 • 1.Адміністрація залишає за собою право у випадку розміщення Клінтом на Сайті або за допомогою Програм інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клєнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується у випадках отримання від інших Клієнтів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Клієнта на Сайті Адміністрація залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;
 • 2.Адміністрація має право закрити або призупинити функціонування Сайту або Програм або будь-якої з їхніх частин, змінити Сайт або Програми повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта.
 • 3.Адміністрація має право призупинити доступ Клієнта до Сайту та/або Програм у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.

10. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

 • 1.Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах "як є", без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.
 • 2.Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Клієнта отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.
 • 3.Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка редакцiї може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.
 • 4.Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Клієнтів щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Клієнта.
 • 5.Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом або Програмами, їх використанням або неможливістю використання.
 • 6.Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Клієнтом можливості доступу до свого облікового запису (зокрема до електронного приватного кабінету Клієнта ) - облікового запису на Сайті та/або у Програмі.
 • 7.Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказівку Клієнтом своїх даних при створенні облікового запису Клієнта.
 • 8.При виникненні проблем у використанні Сайту, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Клієнтом недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, будь ласка, зверніться до адміністрації сайту для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання своїх послуг будь-якому Клієнту, який навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи Сайту та/або Програм.
 • 9.З метою вищевикладеного Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту та/або Програм Клієнтів, що створюють згідно з висновком Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту та/або Програм іншими Клієнтами, або Клієнтів, що порушують вимоги Угоди.

Розділ ІV. Умови розміщення інформації

11. Реєстрація

 • 1.Проходження Користувачем процедури реєстрації означає згоду з цією Угодою користувача. Клієнт, погоджуючись з Угодою, бере на себе обов’язки з виконання умов, зазначених в Угоді, у разі не згоди, зобов’язується негайно припинити використання Сайту та Програм.
 • 2.Користувач, використовуючи Сайт та Програми, підтверджує свою правоздатність і дієздатність.
 • 3.Щоб отримати можливість використання всіх сервісів Сайту та Програм, фізична чи юридична особа має пройти процедуру реєстрації.
 • 4.Клієнт зобов’язується не надавати свій логін і пароль іншим особам, а також вжити заходів, щоб логін і пароль не стали відомі третім особам. Логін і пароль дають можливість доступу до тих розділів Сайту, які призначені тільки для зареєстрованих Клієнтів, а також до особистих сторінках, які призначені виключно для цього Клієнта, зокрема дає доступ до Електронний приватний кабінет Клієнта.
 • 5.Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті та в Програмах, а також за всі дії, вчинені на Сайті та в Програмах будь-якими іншими особами, авторизованими під логіном і паролем Клієнта.
 • 6.Клієнт зобов’язується зберігати пароль у таємниці від третіх осіб. Клієнт несе відповідальність за наслідки використання пароля іншими особами.

12. Особовий запис Клієнта

 • 1.У процесі реєстрації на сайті https://www.dobrobut.com/ Клієнт повинен створити Особовий запис Клієнта, щоб розміщувати персональні дані для ідентифікації Клієнта Адміністрацією і мати можливість отримувати персональну та конфіденційну інформацію.
 • Клієнт самостійно розміщує обов’язкову інформацію про себе:
  • Логін
  • Пароль
  • Прізвіще Імя По батькові
  • Номер облікової карти Пацієнта в ММ «Добробут» (якщо така існує на момент реєстрації Клієнта)
  • контактні дані (телефон, адреса, e-mail).
 • 3.Адміністрація має право видаляти сторінку яка суперечить даної Угоді та нормам українського законодавства та міжнародного права.
 • 4.Клієнт самостійно несе повну відповідальність за опубліковану інформацію та поведінку його на сайті згідно нормам законодавства, моралі і з метою дотримання прав третіх осіб.
 • 5.Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала відвідувачем цього сайту. Погоджучись з цією Угодою Клієнт дає згоду на збір і використання певної інформації про Клієнта відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та до політики Адміністрації сайта про захист персональних даних. Крім того, Клієнт дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з Особовим записом Клієнта з метою надання відповідних послуг.
 • 6.Адміністрація сайту зобов'язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Клєнт надає добровільно та в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Клієнту.
 • 7.Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса та електронна адреса, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформація про з'єднання і системна інформація.
 • 8.Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт та програми інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

Розділ V. Інтелектуальна власність

13. Інтелектуальна власність

 • 1.Клієнт, що розміщує на Сайті та/або у Програмах будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
 • 2.Клієнт, завантажуючи на Сайт та/або у Програмах будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Адміністрації невиключні майнові права на ці об’єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Клієнтом Адміністрації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.
 • 3.Дана Угода не передає Клієнту ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Адміністрації або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Адміністрацією та/або відповідною третьою особою.
 • 4.Клієнту заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті та/або у Програмах, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.

Розділ VІ. Політика конфіденційності

14. Персональні дані Клієнта

 • 1.Використовуючи даний Сайт та/або Програми, Клієнт автоматично надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення інформації про себе, згідно Правил конфіденційності, які подані у цій Угоді.
 • 2.Клієнти погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Адміністрація має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
 • 3.Клієнт розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Клієнтом самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
 • 4.Клієнт погоджується на передачу Адміністрації персональних даних (відповідно до умов даної Угоди і наданої Клієнтом згоди при реєстрації на Сайті або через Програми), інформації про замовленні послуги та погоджується дотримуватися Угоди шляхом заповнення граф у відповідних колонках при реєстрації та оформлення замовлень на Сайті або за допомогою Програм.
 • 5.Адміністрація має право збирати, зберігати і використовувати персональні дані Клієнта згідно наданої їм згоди.
 • 6.Клієнт зобов'язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті або за допомогою Програм у процесі реєстрації або для оформлення замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на Сайті або за допомогою Програм, Адміністрація має право обмежити або закрити доступ Клієнта до Сайта та Програм з метою забезпечення конфіденційності інформації, до моменту з'ясування особи Клієнта.

15. Коніденціальність інформації та безпека.

 • 1.Конфіденційної за цією Угодою визнається інформація про факт звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.
 • 2.Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання Сторонами умов цієї Угоди.
 • 3.Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цим Договором конфіденційної, може здійснюватися тільки з письмової нотаріальної згоди Клієнта, та / або у випадках прямо передбачених законодавством.
 • 4.Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Сайті та/або через Програми, особливо персональних даних користувачів, результатів аналізів і т.д.
 • 5.Для забезпечення високого рівня безпеки на Сайті та у Програмах використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з'єднання Клієнтів з Сайтом у тому числі крізь Програми в рамках обміну інформацією і отримання доступу до інформації.
 • 6.Надаючи доступ до своїх даних, включаючи результати аналізів, будь-яким третім особам, Клієнт усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Адміністрації будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Клієнт усвідомлює, що Адміністрацією не провадиться перевірка третіх осіб, які отримують доступ на розсуд Клієнтів до даних Клієнтів, зокрема перевірка спеціалізації, досвіду і права на здійснення медичної практики.

Розділ VІІ. Інші умови

16. Прикінцеві положення

 • 1.Адміністрація має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Адміністрація додатково повідомить Клієнта про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому запису Клієнта. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги, Сайт та/або Програми Клієнт підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Клієнтом послуг, Сайту та/або Програм.
 • 2.Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або Програм, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 • 3.Клієнт надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги та/або Програми Адміністрації або інформацію рекламного характеру.
 • 4.У випадку визнання недійсною будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 • 5.Сайт надається Адміністрацією «як є». Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Клієнта, його безперебійну й безпомилкову роботу.
 • 6.Адміністрація може в будь-який момент і без повідомлення Клієнта поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
 • 7.До даної Угоди й відносин між Адміністрацією та Клієнтом, що виникають у зв’язку з використанням Сайту та/або Програм, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту та/або Програм.
 • 8.Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Раздел I. Общие положения

1. Общие положения

Это соглашение определяет условия и правила использования сайта Медицинской сети «Добробут» https://www.dobrobut.com/(далее «Сайт») и Прикладных программ (англ. Application), для использования сайта и доступа к персональному кабинету (далее «Программ»), она заключается между Вами (далее «Клиент») и Медицинская сеть «Добробут» в лице Обществом с ограниченной ответственностью «Детский медицинский центр« Добробут » (далее« Администрация ») и регулирует все способы использования сайта и программ, которые находятся в распоряжении и управлении Администрации, все виды услуг, которые предоставляются Администрацией благодаря сайту и Программам.

Использовать Сайт и Программы разрешено только лицу (Клиент), который принял все условия данного соглашения.

Клиент обязан внимательно ознакомиться с соглашением перед использованием сайта и программ. Используя любую часть Сайта и программ, Клиент дает свое согласие быть связанным условиями данного соглашения. Если Вы не согласны с условиями соглашения (полностью или частично), то Вам не предоставляется статус и права Клиента и Вам запрещается использовать Сайт или Программы, включая, но не ограничиваясь, любую информацию, размещенную на Сайте и любые услуги, предоставляются в рамках Сайта и программ.

Условия соглашения распространяются на всех пользователей сайта или программ (клиентов) - как на пользователей, которые не имеют аккаунта на Сайте или в Программе (незарегистрированный пользователь), так и на пользователей, имеющих любую учетную запись, каждый из доступных видов. Под учетной записью понимается совокупность информации о клиенте и данных авторизации (логин, пароль).

Это соглашение является договором присоединения и считается заключенным с момента, когда Вы принимаете его условия.

2. Определение терминов и понятий

Администрация – (руководство сайта) выполняет определенные административные функции по слежения за работоспособностью сайта, сервера, оборудования и программ, на котором находится web-сайт, заниматься раскруткой web-сайта, ведет статистику посещаемости, выполняет обязанности контент-менеджере, следя за своевременным обновлением информации.

Сайт - интернет-сайт https://www.dobrobut.com/, включая все его поддомены, который находится под организационным контролем Администрации.

Прикладная программа – компьютерная программа или программное обеспечение которое можно использовать с планшетов, смартфонов и на других мобильных устройствах, которая распространяется на условиях договора присоединения (свободной публичной оферты), что придает лицу, которое присоединилось к такому договору, бесплатное разрешение на: использование программы по ее назначению, которая находится под организационным контролем Администрации.

Клиент – физическая или юридическое дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, полностью приняла все условия настоящего Соглашения и политики конфиденциальности, за регистрации на Сайте или в Программе и Володя индивидуальным логином и паролем, а также учетной записи клиента для использования услуг данного сайта и программ.

Электронный частный кабинет Клиента – это особое подразделение сайта с возможностью доступа к нему через Программы, в котором содержится личная информация авторизации Клиента, а также другие анкетные данные, правом размещения которой обладает только этот Клинт. А также на это подразделение поступает конфиденциальная информация (в том числе результаты проведенных клинико-диагностических исследований). Доступ к этому подразделения имеет только Клиент. Одному клиенту может принадлежать только одной учетной записи Клиента.

Данные авторизации - Ник и пароль Клиента, которые необходимы для идентификации Клиента при использовании им Сайта или программ и доступа к персонализированной информации (в частности в Электронного частного кабинета Клиента) и / или дополнительных возможностей.

Раздел II. Предмет и принципы деятельности

3. Предмет договора

Администрация позволяет Клиенту просматривать и загружать информацию с нашего сайта исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается изменять материалы сайта, распространять для общественных или коммерческих целей. Любое использование информации на других сайтах или в компьютерных сетях запрещается. С помощью сайта и программ Клиент имеет возможность просматривать и загружать информацию, а также конфиденциальную информацию, в частности результаты предоставленных Медицинской сети «Добробут» услуг. Также использование сайта и программ предоставляет возможность Клиенту заказывать и заключать предварительные договоренности о заказе услуг Медицинской сети «Добробут».

4. Основные принципы деятельности сайта

 • 1.Администрация осуществляет деятельность путем создания информационной и коммуникационной Интернет платформы - инструмента для более эффективного и удобного доступа к публичной информации, заказа услуг МС «Добробут» и доступа к конфеденциальной информации с помощью Электронный частный кабинет Клиента.
 • 2.Полный доступ к Сайту, полное использование возможностей программ и доступ к Электронному частного кабинета Клиента, возможны только для зарегистрированных клиентов (прошедший идентификацию Клиента и имеет аккаунт Клиента).

Раздел III. Права, обязательства и ответственность сторон

5. Извещение Администрации о присутствии информации, нарушающей права Клиента.

Если Клиент считает, что на Сайте присутствует информация, которая нарушает его права, он обязан известить об этом администрацию и предоставить информацию, подтверждающую данное нарушение прав. В случае, если Клиент предоставит ложную информацию о нарушении его прав, он несет полную ответственность за причиненный ущерб (включая расходы, пошлины и оплату адвокатских услуг).

6. Права и обязанности Пользователя

 • 1.Клиент имеет право пользоваться всеми техническими возможностями сайта и программ, предоставленными Администрацией.
 • 2.Клиент вправе иметь доступ к любой публичной информации размещенной на Сайте или в программах.
 • 3.Клиент обязан при осуществлении регистрации указывать и размещать публичные достоверные личные данные.
 • 4.Клиент обязуется использовать Сайт и Программы только в целях, не противоречащих соглашениям между Пользователем и Администрацией, действующему законодательству Украины и принципам разумности и морали.
 • 5.Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия или бездействие при использовании Сайта и / или программ.
 • 6.Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с действием или бездействием Клиента при использовании Сайта и / или программ.
 • 7.Если не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием учетной записи и / или логина и пароля Клиента, считаются осуществленными этим Клиентом.
 • 8.В случае размещения Клиентом на Сайте информации или осуществления других действий, не соответствующих условиям Соглашения, Администрация имеет право без уведомления по собственному усмотрению удалить полностью или частично размещенную клиентом информацию, включая ту информацию, в отношении которой трудно определить ее соответствие Соглашению и / или законодательству, применяется.

7. Клиенту запрещено

 • способствовать или разжигать религиозные, расовые или межнациональной розни;
 • совершать действия, нарушающие права и свободы, честь и достоинство любого лица;
 • совершать действия, направленные на введение других пользователей в заблуждение;
 • предоставлять в пользование свою учетную запись и / или логин и пароль от своей учетной записи третьим лицам;
 • регистрировать аккаунт от имени или вместо другого лица;
 • размещать информацию (включая любые материалы), что нарушает авторские права, права на знаки для товаров и услуг, права промышленной собственности и / или права на иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам;
 • размещать информацию, нарушающую права и законные интересы третьих лиц (в том числе, размещение фотографий и видеороликов, основным объектом которых является человек, если этот человек не давала согласия на размещение на Сайте фотографии или видео с ее участием);
 • размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или оскорбительного характера;
 • пытаться получить доступ к учетной записи и / или логина и пароля другого Клиента любым способом, включая, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, подбора логина и пароля;
 • размещать компьютерные вирусы или программы, способные прервать или нарушить нормальную функциональность компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также средств телекоммуникации любых лиц.

8. Права Администрации

 • 1.Администрация оставляет за собой право в случае размещения Клинтом на Сайте или с помощью программ информации или осуществления других действий, не соответствующих условиям Соглашения без уведомления, по собственному усмотрению удалить полностью или частично размещенную Клентом информацию, включая ту информацию, в отношении которой трудно определить ее соответствие Соглашению и / или законодательству, применяется в случаях получения от других клиентов обоснованных жалоб относительно некорректного поведения Клиента на Сайте Администрация оставляет за собой право по блокировать страницу Клиента;
 • 2.Администрация имеет право закрыть или приостановить функционирование сайта или программ или любой из их частей, изменить Сайт или Программы полностью или частично без предварительного уведомления Клиента.
 • 3.Администрация вправе приостановить доступ Клиента к Сайту и / или программ в случае возникновения технических неполадок с целью устранения последних.

9. Ограничение ответственности Администрации сайта

 • 1.Администрация сайта не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на данном Сайте. Администрация сайта прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и достоверность на Сайте информации. Вся информация и материалы предоставляются на условиях "как есть", без каких-либо гарантий, как явных, так и косвенных.
 • 2.Информация на Сайте постоянно обновляется и в любой момент может стать устаревшей. Администрация сайта не несет ответственности за получение устаревшей информации с сайта, а также за неспособность Клиента получить обновление информации, хранящейся на Сайте.
 • 3.Администрация сайта не несет никакой ответственности за высказывания и мнения посетителей сайта, оставленные в качестве комментариев или обзоров. Мнение редакции может не совпадать с мнением и позицией авторов обзоров и комментариев. В то же время Администрация сайта принимает все возможные меры, чтобы не допускать публикацию сообщений, нарушающих действующее законодательство или нормы морали.
 • 4.Администрация сайта не несет ответственности за возможные противоправные действия клиентов в отношении третьих лиц, либо третьих лиц относительно Клиента.
 • 5.Администрация сайта не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные или возможные), возникшие в связи с этим Сайтом или программами, их использованием или невозможностью использования.
 • 6.Администрация сайта не несет ответственности за потерю Клиентом возможности доступа к учетной записи (в том числе в электронной частного кабинета Клиента) - учетной записи на Сайте и / или в Программе.
 • 7.Администрация сайта не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание Клиентом своих данных при создании учетной записи Клиента.
 • 8.При возникновении проблем в использовании сайта, несогласия с конкретными разделами Соглашения, или получении Клиентом недостоверной информации от третьих лиц, или информации оскорбительного характера, любой другой неприемлемой информации, пожалуйста, обратитесь к администрации сайта для того, чтобы Администрация сайта могла проанализировать и устранить соответствующие дефекты, ограничить и предотвратить поступление на Сайт нежелательной информации, а также, при необходимости, ограничить или прекратить обязательства по предоставлению своих услуг любому Клиенту, навмис е нарушает предписания Соглашения и функционирование работы Сайта и / или программ.
 • 9.В целях вышеизложенного Администрация сайта оставляет за собой право удалять размещенную на Сайте информацию и делать технические и юридические меры для прекращения доступа к Сайту и / или программ клиентов, создающих согласно заключению Администрации сайта, проблемы в использовании Сайта и / или программ другими клиентами, или клиентов, нарушающих требования Соглашения.

Раздел IV. Условия размещения информации

 10. Регистрация

 • 1.Прохождение Пользователем процедуры регистрации означает согласие с этим соглашением. Клиент, соглашаясь с Соглашением, берет на себя обязанности по выполнению условий, указанных в Соглашении, в случае согласия, обязуется немедленно прекратить использование Сайта и программ.
 • 2.Пользователь, используя Сайт и Программы, подтверждает свою правоспособность и дееспособность.
 • 3.Чтобы получить возможность использования всех сервисов сайта и программ, физическое или юридическое лицо должно пройти процедуру регистрации.
 • 4.Клиент обязуется не предоставлять свой логин и пароль другим лицам, а также принять меры, чтобы логин и пароль не стали известны третьим лицам. Логин и пароль дают возможность доступа к тем разделам сайта, которые предназначены только для зарегистрированных клиентов, а также к личным страницам, которые предназначены исключительно для этого клиента, в частности, дает доступ к Электронный частный кабинет Клиента.
 • 5.Клиент несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте и в программах, а также за все действия, совершенные на Сайте и в программах любыми другими лицами, авторизованными под логином и паролем Клиента.
 • 6.Клиент обязуется хранить пароль в тайне от третьих лиц. Клиент несет ответственность за последствия использования пароля другими лицами.

11. Личная запись Клиента

 • 1. Администрация вправе удалять страницу которая противоречит данной Соглашении и нормам украинского законодательства и международного права.
 • 2. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за опубликованную информацию и поведение его на сайте согласно нормам законодательства, морали и в целях соблюдения прав третьих лиц.
 • 3. Администрация сайта с уважением и ответственностью относится к конфиденциальной информации любого лица, ставшего посетителем этого сайта. Соглашаясь с настоящим Соглашением Клиент дает согласие на сбор и использование определенной информации о Клиента в соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных» и к политике Администрации сайта о защите персональных данных. Кроме того, Клиент дает согласие, что Администрация сайта может собирать, использовать, передавать, обрабатывать и поддерживать информацию, связанную с Личным записью Клиента с целью предоставления соответствующих услуг.
 • 4. Администрация сайта обязуетесь осуществлять сбор только той персональной информации, которую Клент предоставляет добровольно и в случае, когда информация нужна для предоставления (улучшения) услуг Клиенту.
 • 5. Администрация сайта собирает как основные персональные данные, такие как имя, фамилия, отчество, адрес и электронный адрес, так и вторичные (технические) данные - файлы cookies, информация о соединении и системная информация.
 • 6. Администрация сайта может использовать любую собранную через Сайт и программы информацию с целью улучшения содержания интернет-сайта, его доработки, а также для других целей, не противоречит положениям действующего законодательства Украины.

Раздел V. Интеллектуальная собственность

12. Интеллектуальная собственность

 • 1.Клиент, размещает на Сайте и / или в программах любую информацию, которая содержит объекты интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, текст, графические изображения, аудио и видео продукцию, компьютерные программы, базы данных, знаки для товаров и услуг и т.д., гарантирует, что загрузка на Сайт, копирование и использование данной информации и / или объектов интеллектуальной собственности, содержащиеся в ней, не будет нарушать прав третьих лиц.
 • 2.Клиент, загружая на сайт и / или в программах любые объекты интеллектуальной собственности, безвозмездно предоставляет Администрации неисключительные имущественные права на эти объекты, при условии их использования на некоммерческих основаниях. Предоставлены Клиентом Администрации имущественные права не имеют территориального ограничения и предоставляются на весь срок действия авторских прав.
 • 3.Настоящее Соглашение не передает Клиенту никаких исключительных имущественных прав на любые объекты интеллектуальной собственности Администрации или третьих лиц, если это явно не указано, и все права собственности в отношении такой собственности остаются исключительно за Администрацией и / или соответствующей третьим лицом.
 • 4.Клиенту запрещено любое использование в коммерческих целях любой информации и объектов интеллектуальной собственности, которые размещены на Сайте и / или в программах, без письменного разрешения на это соответствующего правообладателя.  

Раздел VI. Политика конфиденциальности

13. Персональные данные Клиента

 • 1.Используя данный Сайт и / или Программы, Клиент автоматически дает согласие на сбор, хранение, использование и распространение информации о себе, согласно Правил конфиденциальности, представленные в настоящем Соглашении.
 • 2.Клиенты соглашаются, что в целях соблюдения требований Закона Украины «О защите персональных данных» Администрация имеет право на включение персональных данных, предоставленных пользователями, в базу персональных данных, на обработку таких персональных данных и, при необходимости, вызванной выполнением условий указанного закона, на передачу таких персональных данных третьим лицам.
 • 3.Клиент понимает и соглашается с тем, что размещая на Сайте информацию, в отношении которой Клиентом самостоятельно не предусмотрено ограничение доступа любое третье лицо может получить доступ к этой информации.
 • 4.Клиент соглашается на передачу Администрации персональных данных (согласно условиям настоящего Соглашения и предоставленной Клиентом согласия при регистрации на Сайте или через Программы), информации о заказе услуги и соглашается соблюдать Соглашения путем заполнения граф в соответствующих колонках при регистрации и оформления заказов на Сайте или с помощью программ.
 • 5.Администрация имеет право собирать, хранить и использовать персональные данные Клиента согласно предоставленной им согласия.
 • 6.Клиент обязуется вносить полную и достоверную информацию о своих персональных данных в графы на сайте или с помощью программ в процессе регистрации или для оформления заказа. В случае выявления неточностей или любых разногласий между персональными данными Клиента, заполненными на Сайте или с помощью программ, Администрация имеет право ограничить или закрыть доступ Клиента к Сайта и программ с целью обеспечения конфиденциальности информации, к моменту установления личности Клиента.

15. Конфиденциальность информации и безопасность.

 • 1.Конфиденциальной по настоящему Соглашению признается информация о факте обращения Клиента за медицинской помощью, результаты лабораторных исследований, а также другая информация, которая в соответствии с действующим законодательством является конфиденциальной информацией.
 • 2.Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Сторонами условий настоящего Соглашения.
 • 3.Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного нотариальной согласия Клиента и / или в случаях прямо предусмотренных законодательством.
 • 4.Администрация прилагает все возможные усилия для максимально высокого уровня безопасности информации, размещенной на Сайте и / или через Программы, особенно персональных данных пользователей, результатов анализов и т.д.
 • 5.Для обеспечения высокого уровня безопасности на Сайте и в программах используются современные технологии защиты данных и безопасного соединения клиентов с сайтом в том числе через программы в рамках обмена информацией и доступа к информации.
 • 6.Предоставляя доступ к своим данным, включая результаты анализов, любым третьим лицам, Клиент осознает последствия таких действий и снимает с Администрации любую ответственность за получение такими третьими лицами доступа к соответствующей информации. Клиент осознает, что Администрацией не проводится проверка третьих лиц, получающих доступ на усмотрение клиентов к данным клиентов, в том числе проверка специализации, опыта и права на осуществление медицинской практики.

Раздел VІІ. Другие условия

15. Заключительные положения

 • 1.Администрация имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Все внесенные в Соглашение изменения будут доступны в виде новой редакции Соглашения. В случае внесения в Соглашение существенных изменений, Администрация дополнительно сообщит Клиента об этих изменениях по электронной почте, указанной в Учетной записи Клиента. Все изменения Соглашения вступают в силу с момента их опубликования. Используя услуги, Сайт и / или Программы Клиент подтверждает согласие с новыми условиями Соглашения в редакции, действующей на момент использования Клиентом услуг, сайта и / или программ.
 • 2.Администрация не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные Клиент или третьи лица в результате ошибочного понимания или непонимания условий данного Соглашения, инструкций или указаний о порядке использования Сайта и / или программ, о порядке размещения данных и других технических вопросов.
 • 3.Клиент предоставляет Администрации право направлять ему сообщения, содержащие информацию о Сайт, услуги и / или Программы Администрации или информацию рекламного характера.
 • 4.В случае признания недействительной любой части настоящего Соглашения, другие части Соглашения будут оставаться в силе. Отказ каждой из сторон от любого положения или условия настоящего Соглашения или любое их нарушение не отменяет действие этого положения или условия.
 • 5.Сайт предоставляется Администрацией «как есть». Администрация не гарантирует соответствие Сайта целям и ожиданиям Клиента, его бесперебойную и безошибочную работу.
 • 6.Администрация может в любой момент и без уведомления Клиента уступить свои права по данному Соглашению третьей стороне.
 • 7.В настоящее Соглашение и отношений между Администрацией и Клиентом, возникающие в связи с использованием Сайта и / или программ, применяется законодательство Украины. Каждая сторона безоговорочно соглашается с тем, что соответствующие суды Украины имеют исключительную юрисдикцию в отношении любых претензий, споров или разногласий, касающихся Соглашения и использования Сайта и / или программ.
 • 8.Любые споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим законодательством Украины.

Список літератури

 • 1. Winawer SJ, Zauber AG. The advanced adenoma as the primary target of screening. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002;12: 1-9, v.
 • 2. Siegel RL, Sahar L, Robbins A, Jemal A. Where can colorectal cancer screening interventions have the most impact? Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015;24: 1151-1156.
 • 3. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut. 2016.
 • 4. Tsilidis KK, Allen NE, Key TJ, et al. Oral contraceptives, reproductive history and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Br J Cancer. 2010;103: 1755-1759.
 • 5. U. S. Preventive Services Task Force, Bibbins-Domingo K, Grossman DC, et al. Screening for Colorectal Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016;315: 2564-2575.
 • 6. Bretthauer M, Kaminski MF, Loberg M, et al. Population-Based Colonoscopy Screening for Colorectal Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176: 894-902
 • 7. American Cancer Society. Colorectal Cancer Facts & Figures 2017-2019. Atlanta: American Cancer Society; 2017.
 • 8. Development and Validation of a Scoring System to Identify Individuals at High Risk for Advanced Colorectal Neoplasms Who Should Undergo Colonoscopy Screening, Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014;12:478–485
 • 9. QCancer®-2018 risk calculator for men: qcancer.org
 • 10. 2019 Alberta Health Services Cancer Screening Programs screeningforlife.ca/risk-assessment-tool